Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen har porteføljen byutvikling, plansaker og tilhørende saker.

Saker og møter i byutviklingskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Møtegodtgjørelse

Leder: 15 932 kroner per år og 1 730 kroner per møte
Medlemmer: 1 730 kroner per møte

Medlemmer

Emil Alnæs (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Telefon

Christian Sørgjerd (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Øyvind Berget (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Bjørn Boman Rinde (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Mathias Kilsti Hals (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Telefon

Lasse Eriksen Bjørn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Kari Magnussen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Bitten Forsudd (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Jonas Bjørnødegård (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Dina Fang Solbakken (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ragnhild Berg Nilsen (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Gry Sjødin Neander (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Jørgen Amos Kruse (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Nora Selnæs (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Herman Søndenaa (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Torbjørn Barslett (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Sigrid Valberg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Torbjørn Heitmann Valum (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Arne Risa (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Catrin Del Rio Honningsvåg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Mikkel Øgrim (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Marit Danielsen (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Kathy Joakimsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Christoffer Gjendem (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Hans Bøhle Aarhus (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo byutviklingskomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Byutviklingskomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen