Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt og streames til bydelens Facebookside. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 2,9MB)

Vedlegg protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 463KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 3,5MB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt