Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 04.06.2020 (PDF 40KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 04.06.2020 (PDF 127KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/20
21/20
22/20
23/20
Programstatus områdeløft Grønland og Tøyen per 30. mars 2020
24/20
Bydelens uttalelse til planstrategien for Oslo kommune
25/20
26/20
Tiltak for en tredjeboligsektor og mot høye boligpriser i bydelen (R) (Trukket sak)
27/20
Bilfrie møteplasser på Grønland (MDG)
28/20
Tydelige retningslinjer for ungdomsrådet i bydel Gamle Oslo (AP)

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted