Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. juni 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted