Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 28.01.2021 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Møteprotokoll Gamle Oslo ungdomsråd 28.01.2021 (PDF 198KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
Tiltak mot ettervirkninger av pandemien blant barn og unge: Styrket sosialfaglig innsats i skolen (AP)

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. januar 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted