Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Famliehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted