Tilsynsutvalg for institusjoner

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Eva Fjellbu (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ute Ergul (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Jan Fredrik Nord (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Roger Evans (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner