Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne 11.03.2020 (PDF 46KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne 11.03.2020 (PDF 76KB)

Saker til behandling

SakTittel
4/20
5/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
6/20
7/20
8/20
9/20
Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden
10/20
11/20
12/20
BPA-ordningen i bydel Gamle Oslo (SV)
13/20
Tiltak for et tryggere Grønland (MDG, AP og SV)

Tid og sted

Dato

Onsdag 11. mars 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Christian Krohgs gt. 16 Møterom: Jordan

Sted