Til innhold
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. oktober 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16 møterom Jordan

Sted