Oppfølgende Spørsmål til bu-møte 15.10.2020 rundt administrasjonens svar på leieforhold stargate (R) (ferdigbehandles i Velferd)