Spørsmål til bydelsdirektøren om PP-tjenesten (V) (kan ferdigbehandles i oppvekst)