Forslag til plan for utkvittering verbalvedtak 2020