Endring i representasjon, byutviklingskomiteen (AP)