Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Grensesvingen 7-9 og Grenseveien 97