Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter