Samhandlingsprosjektet - arbeidsplasskonsept og veien videre (lukket sak)