Strakstiltak for triveligere uterom på Grønland (SV)