Bydelens uttalelse til begrenset høring av detaljregulering for Etterstadgata 2-6