Politiske saker 2018

Organisering og finansiering av lærlingeordningen - verbalvedtak 11