Politiske saker 2018

BU sak 37/2018- verbalvedtak 12-stillingsøkning i hjemmetjenesten-oppfølging av BU vedtak i saken