Politiske saker 2018

BU sak 32/2018-tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 04.01.2018- oppfølging av vedtak i saken