Politiske saker 2017

Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Østerdalsgata dag og aktivitetssenter 03.11.17