Politiske saker 2017

Tilsynsrapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester- besøk hos 2 brukere 29.06.2017