Politiske saker 2017

Økonomirapportering pr april og bydelsdirektørens forslag til revidert budsjett 2017