Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Tony`s Backyard, Turbinveien 26