Budsjettjustering - overføring fra drift til investering