Byutviklingskomiteen


Byutviklingskomiteens medlemmer

Innkomne e-poster videresendes til komiteens medlemmer. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

E-post:

Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen har porteføljen byutvikling, plansaker og tilhørende saker.

 

 

Møter

  1. Dato 13.10.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  2. Dato 10.11.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  3. Dato 08.12.
    Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen

Telefon: 92 63 86 56

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Espinoza, Luis (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Aas, Asbjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 61 69 57

Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bakken, Håkon (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Kruse, Jørgen Amos (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Valberg, Sigrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Digranes, Eivind (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Delsett, Magnus (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Brand, Torben (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 91 65 62 08

Stampe, Sjur (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 46 84 14 10

Hadgu, Dahab (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Magnusson, Pål Amdal (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 45 88 51 32

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 92 26 98 32

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 67 50 83

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 87 54 00