Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen har porteføljen byutvikling, plansaker og tilhørende saker.

Medlemmer

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Telefon

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Aas, Asbjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Espinoza, Luis (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Grande, Trine Skei (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Robles, Cindy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Lombardo, Adrian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Telefon

Bakken, Håkon (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Kruse, Jørgen Amos (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Valberg, Sigrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Delsett, Magnus (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Risa, Arne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Brand, Torben (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Telefon

Stampe, Sjur (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Telefon

Øverseth Olsen, Ane Katrine (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Magnusson, Pål Amdal (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Telefon

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo byutviklingskomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Byutviklingskomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen