Byutviklingskomiteen


Byutviklingskomiteens medlemmer

Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo byutviklingskomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

E-post:

Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen har porteføljen byutvikling, plansaker og tilhørende saker.

 

 

Møter

  1. Dato 08.06.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  2. Dato 14.09.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  3. Dato 12.10.
    Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen

Telefon: 92 63 86 56

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Aas, Asbjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Espinoza, Luis (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Grande, Trine Skei (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 95 10 70 94

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 61 69 57

Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bakken, Håkon (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Kruse, Jørgen Amos (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Valberg, Sigrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Delsett, Magnus (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Risa, Arne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Brand, Torben (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 91 65 62 08

Stampe, Sjur (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 46 84 14 10

Øverseth Olsen, Ane Katrine (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Magnusson, Pål Amdal (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen

Telefon: 92 26 98 32

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 87 54 00