Bydelsutvalget

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett samt økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Medlemmer

Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Telefon

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo
Telefon

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Telefon

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen
Telefon

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Telefon

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Joakimsen, Katherine (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Aas, Asbjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ingholm, Leif Ari (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Isaksen, Kari-Anne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Bakke Sjyvollen, Ragnhild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Abdirisaq Mohamud, Mohamed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekstkomiteen

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Eriksen Nordeng, Mari (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Stallemo, Ihna (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Oktay Dahl, André (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Bakke, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Telefon

Hadgu, Dahab (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Espinoza, Luis (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Sandal, Tomine (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Aamodt, Christin (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Telefon

Roberg, Leif (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grande, Trine Skei (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Telefon

Haneseth, Else B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Telefon
Innkomne e-poster videresendes til bydelsutvalgets medlemmer. Ved hastehenvendelser send direkte til bydelsutvalgets medlemmer.
Byutvalgets medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen