Høring: Forslag til navnsetting av plass og gate i Bjørvika

Navnekomiteen og bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har foreslått navnsetting av ei gate og en plass i bydelen, og ønsker nå innspill på forslagene.

Forslag til navnsetting av allmenning i Bjørvika til Aud Blegen Svindlands plass

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har i sak 22/2023 foreslått at en av allmenningene i Bjørvika skal navnsettes etter Aud Blegen Svindland. Aud Blegen Svindland (1928-2019) er kjent for sin innsats for seksualopplysning, prevensjonsveiledning og kvinnehelse, og var en forkjemper for retten til selvbestemt abort. Bydelsutvalget har ønsket å hedre henne ved å navnsette det som i dag er kjent som Stasjonsallmenningen til Aud Blegen Svindlands plass.

Forslag til navnsetting av gate i Bjørvika til Prinsesse Ingebjørgs gate

Navnekomiteen har foreslått å navnsette en gate i Bjørvika etter Ingebjørg Håkonsdatter. Ingebjørg var datter av Dronning Eufemia og Kong Håkon den 5, som begge har gater i Bjørvika navnsatt etter seg. Ved å navnsette gaten etter Ingebjørg, fortsetter komiteen arbeidet med å synliggjøre middelalderhistorien i Bjørvika. Forslaget til gatenavn er Prinsesse Ingebjørgs gate.

Send inn ditt innspill

Bydelen ønsker innspill til navneforslagene innen 20. januar 2024. Send din uttalelse til postmottak@bgo.oslo.kommune.no innen fristen, og merk e-posten med saksnummer 23/3263.

Om navnsetting