Gamle Oslo har bosatt 140 flyktninger så langt

Totalt bosatte Oslo kommune 1319 flyktninger per 1. september i år.
Av dem bor nå 140 i vår bydel. Det betyr at Bydel Gamle Oslo har bosatt aller flest, sammenliknet med de andre bydelene i hovedstaden.

Godt samarbeid på tvers gir resultater

- NAVs bosettingsteam og jeg er stolte over jobben som er gjort, og imponerte over det gode samarbeidet på tvers av NAV og Bydel Gamle Oslo. Uten stor fleksibilitet og ekte engasjement fra både ledelsen og mange ansatte ville dette ikke vært mulig, forteller Mette Bjørlo, avdelingsleder Marked og kvalifisering.

Statistikk bosetting av flyktninger i Oslo per september 2022.
Bilde: Bydel Gamle Oslo

Bydelshuset i Hagegata samler flere av bydelens tjenester under samme tak. Dette har gjort det enkelt som bydel og NAV-kontor å samarbeide på tvers. Bosettingsteamet gjorde om et av rommene i hjertet av bydelshuset til et bosettingskontor våren 2022. Her kunne alle med ansvar for bosettingen av flyktninger møtes, samarbeide effektivt og samtidig være tilgjengelige for alle andre involverte i bydelen og på NAV.

- Et bosettingsteam bestående av medarbeidere med flyktningekompetanse og språk- og kulturkompetanse, lett tilgjengelig for andre kollegaer har vært helt avgjørende for det gode resultatet, presiserer Mette.

Hun legger til at jobben med å bosette flyktninger handler om å hjelpe mennesker i krise og kan være tøff for de ansatte. Da er det viktig med litt humor i teamet, for å holde motivasjonen oppe.
- Vi kalte bosettingskontoret for «le Bureau», etter en fransk serie. Det har skapt mye latter, forteller Mette og smiler.

Noen av de ansatte ved bosettingskontoret.
Bilde: Lisbeth Meidell

Ikke alle de ansatte ved "le Bureau" var til sted da bildet ble tatt. På bildet; Emilie, Oksana, Linn og Mette. Marina, Ellen, Samia og Samir mangler.

Bosetting handler om mer enn et sted å bo

Tidligere har majoriteten av flyktningene som har kommet hit vært enslige menn. Nå har bydelen i større grad tatt imot eldre og mødre med barn, og behovene er mange og ulike. NAV Gamle Oslo jobber med å finne egnete boliger for flyktningene de skal bosette. Det handler om tilrettelegging knyttet til fysiske eller psykiske utfordringer, møblering, med mer.

NAV gjør i tillegg en svært viktig jobb for at flyktningene skal kunne etablere kontakt med de tjenestene og etatene de har behov for. Det kan være helsevesen, barnehage, skole, voksenopplæring, politi, folkeregister, frivilligheten med flere. Mange detaljer må på plass, blant annet er det mange som ikke har personnummer. Helhetlig veiledning er viktig for at flyktningene skal få en så god start som mulig i Norge, møtene er derfor mange og hyppige.

Det vil komme flyktninger også neste år

Nylig ble tallet for hvor mange flyktninger norske myndigheter antar vil komme til Norge fra Ukraina i 2022 justert opp til 40 000. I tillegg regner man med at det vil komme omkring 30 000 flyktninger også neste år. Det betyr at Gamle Oslo må fortsette å være i beredskap.
- Vi har jobbet godt våren og sommeren 2022 og tar med oss disse erfaringene videre. Dersom myndighetenes prognoser slår til, er vi klare for videre innsats også i 2023, bekrefter Mette.