Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.05.2021