Oppnevning og fritak av nytt medlem/vara i Eldrerådet