Utleie av fortau til serveringssteder og vareutstillinger – tiltak og status i forbindelse med covid-19