Rapport til uttalelse - Anskaffelser – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier