Oppnevning og fritak av medlemmer/vara i komiteer og utvalg i bydelen