Utvidet administrativ behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2020