2020-03

Jyun AS, Bygdøy allé 52- uttalelse til ny skjenkebevilling