2020-03

First Hotel & Suites Oslo West, Josefines gate 30 - uttalelse til ny skjenkebevilling