Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 2016 - Fremkommelighet på fortau