Frogner kino, Frognerveien 30 B - uttalelse til ny skjenkebevilling