Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljregulering Fridtjof Nansen vei 12