Svar fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport Uranienborghjemmet 05.09.2017