2016-12

Valgdeltakelsen ved Stortings- og Sametingsvalget 2017, innspill