2016-12

Bevillinger behandlet på delegert myndighet