2016-11

Henrik Ibsens gate 90, gnr/bnr 211/38, anmodning am uttalelse