Revidert møteplan for Seniorråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsråd høsten 2016