Tilsynsrapport fra tilsyn ved Uranienborghjemmet 11.12.2014 og 09.01.2015 - svar fra Sykehjemsetaten