Tilsynsrapport fra tilsyn ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter 06.03.2015 – svar fra SYE