Politiske møter Bydel Frogner

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd fra og med juni 2022 finner du i møtekalenderen på einnsyn.no
Lenke til brukerveiledning for hvordan du bruker einnsyn

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd 2015 - mai 2022 finner du under tidligere møter