Møte i Frogner Helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. august 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken

Sted